Tiểu không tự chủ là một vấn đề tương đối phổ biến. Nhiều người thường lúng túng, xấu hổ khi gặp tình trạng này. Vậy cụ thể tiểu không tự chủ là tình trạng như thế nào?