Tiểu không tự chủ ở trẻ em là tình trạng không có khả năng kiểm soát được lượng nước tiểu bài tiết ra ngoài dẫn đến đi tiểu bất cứ thời điểm nào trong ngày, thậm chí chỉ cần một tác động nhỏ như ho, hắt hơi, bật khóc,…cũng có thể khiến trẻ đi tiểu ngay lập