Tiểu nhiều là một trong những biểu hiện của tình trạng rối loạn tiểu tiện và rất thường gặp hiện nay. Theo các chuyên gia y tế thì tiểu nhiều có thể do vấn đề sinh lý như uống nhiều nước, uống các chất lợi tiểu,...