Tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ là tình trạng không kiểm soát được số lần đi tiểu cũng như khả năng tiểu tiện. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng cuộc sống, đặc biệt là khiến người mắc luôn có tâm lý lo lắng, tự ti, ngại giao tiếp,…