Tiểu không không tự chủ hay tiểu không kiểm soát gây ra hiện tượng tiểu són, tiểu ít, tiểu gấp, tiểu nhiều lần... gây khó chịu. Đây là một dấu hiệu hay triệu chứng của rối loạn chức năng đường tiểu chứ không phải là một bệnh.