Tiểu són, tiểu không tự chủ là tình trạng không thể kiểm soát được quá trình đi tiểu. Người mắc sẽ bị mất khả năng kiểm soát bàng quang và kết quả là tiểu són ra ngoài, thậm chí nhiều trường hợp cần phải mang tã.