Tiểu không tự chủ là một vấn đề tương đối phổ biến. Nhiều người thường lúng túng, xấu hổ khi gặp tình trạng này. Vậy cụ thể tình trạng tiểu không tự chủ là gì và thường gặp ở những đối tượng nào?