Tiểu rắt là tình trạng đi tiểu thường xuyên nhiều lần trong ngày nhưng lượng nước tiểu thải ra ít và đôi khi có màu vàng đục.