Chứng tiểu són xảy ra làm người bệnh không kiểm soát được khi nào họ đi tiểu. Tiểu són có thể xảy ra ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc ở nữ giới thường cao hơn. Tình trạng này diễn ra lâu dài gây ra cảm giác ngại ngùng, xấu hổ và ảnh hư