Tiểu són là tình trạng bạn không kiểm soát được phản xạ đi tiểu, nước tiểu cứ rỉ ra trước khi kịp chạy vào nhà vệ sinh. Chỉ cần một kích thích nhỏ như: Cười, ho, hắt hơi, nâng vật nặng… là đã có thể khiến bạn són tiểu ra quần.