Tiểu dầm là tình trạng tiểu tiện không tự chủ trong khi ngủ, thường gặp nhiều ở trẻ em. Một nghiên cứu chỉ ra rằng 22% phụ huynh có con tiểu dầm nghĩ bé làm vậy vì lười biếng.